PC og notatblokk

10 ting du må huske på ved årsskiftet

Vi har oppsummert de viktigste punktene vi minner våre kunder på ved årsskiftet.

Snart er regnskapsåret omme, og vi har derfor oppsummert de viktigste punktene vi minner våre kunder på ved årsskiftet. For å sikre et effektivt og kvalitetssikkert årsoppgjør, vil disse vurderingene hjelpe deg langt på vei!

Innhold i dette innlegget:

 

Informasjonen er hentet fra Regnskap Norge.

For alle virksomheter

Denne sjekklista gjelder både for enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

 1. Lønn for desember 2021 skal rapporteres gjennom A-meldingen den 5. januar 2022. Dersom det finnes utbetalinger til ansatte som foreløpig ikke er medtatt ved kjøring av lønn, er det svært viktig at regnskapsfører får opplysninger om dette snarest. Les mer om A-meldingen hos Skatteetaten.
 2. Foreta kassaoppgjør per 31.12 og husk attestering av den som har gjort opp kassen.
 3. Utarbeid bekreftelse på kontantbeholdning i forbindelse med årsoppgjør.
 4. Det er viktig at du har kontroll på verdien av varelageret slik at regnskapet ditt blir korrekt for perioden. Foreta varetelling per 31.12 med verdivurdering fordelt på kurante og ukurante varer. En vare er ukurant når salgsprisen er lavere enn kostprisen.
 5. Beholdningsvurdering for utført, ikke-fakturert arbeid per 31.12. må utarbeides. Listen må inneholde alt arbeid med materialer som er levert i 2021, og som ikke faktureres før i 2022.
 6. Har du tap på kundefordringer? Send liste over kundefordringer som er tapt til din regnskapsfører, da dette skal med i årsoppgjør.
 7. Bruker dere bil i virksomheten? Da er det viktig at bilenes kilometerstand per 31.12 opplyses til regnskapsfører, sammen med informasjon om biltype, modell og registreringsnummer.
 8. Lever kopi av leie- og leasingavtaler, nye eller endrede husleiekontrakter, samt kopi av andre viktige avtaler som påvirker regnskapsføringen. Dette henger sammen med periodisering av kostnader.
 9. Også andre regnskapsbilag for 2021 sendes så snart som mulig til regnskapsfører. Hvis vi mottar alle bilag tidlig kan vi avslutte regnskapet raskere og mer effektivt. Det blir alle glade for!
 10. OTP-avtale: Det er viktig at opplysningene om ansatte og lønnsgrunnlaget løpende holdes ajour hos forsikringsselskapet. Du kan be om vår hjelp hvis du kke kommer ajour med dette i løpet av desember.

 

For enkeltpersonforetak

Denne sjekklista gjelder kun for deg med enkeltpersonforetak.

 • Send sammenstillingsoppgaver over eventuelle lønnsinntekter du har hatt ved siden av nærings-virksomheten.
 • Bruker du privatbilen i næringsvirksomheten, husk å ajourføre kjørebok eller oversend reise-regninger.
 • Reiseutgifter hjem/arbeidssted, evt. pendler-utgifter må dokumenteres og redegjøres for.
 • Kjøp og salg av private eiendeler (hus, hytte, bil, båt, campingvogn, særlig verdifull kunst etc.) må informeres om. Oversend gjerne kopi av forsikringspolise.
 • Premie til egen pensjonsforsikring må dokumenteres.
 • Utgifter til barnepass må dokumenteres.
 • Endring i familiesituasjon/sivil status må opplyses.
 • Premie til frivillig trygd og sykeforsikring må informeres om dersom disse ikke er regnskapsført.
 • Eventuell fordeling av næringsinntekt med ektefelle må opplyses.

 

For aksjeselskap

Denne sjekklista gjelder kun for deg med aksjeselskap.

 • Avtaler mellom aksjonær(er) og selskapet, med angivelse av hvilke ytelser som ytes fra partene, samt avtalens varighet må opplyses.
 • Lag oversikt over eventuelle endringer i eier­sammensetning gjennom året.
 • Lag en oversikt over eventuelle lån og kreditter mellom selskap og aksjonær. Her risikerer du at penger du skylder selskapet blir beskattet som utbytte etter regler for aksjonærlån.

 

Trenger du hjelp?
Hvis du har noen spørsmål til oss kan du chatte med oss eller ringe/maile. Vi hører gjerne fra deg!

 

 

 

Nina Sollie Anderssen

Trenger du hjelp?

Hvis du har noen spørsmål til oss kan du chatte med oss, ringe eller sende e-post. Vi hører gjerne fra deg!