Gaver til ansatte

Gaver til ansatte og gaver til kunder – hva gir skattefradrag?

Som autoriserte regnskapsførere vil vi gjerne dele gunstige tips med deg.

Hentet fra Regnskap Norge

Gaver til ansatte

Gaver til ansatte med en verdi på under 2000 kroner inkludert mva er ikke skattepliktig for de ansatte. Nytt fra 2019 er at de også er fradragsberettiget for selskapet. Utgangspunktet er at alle gaver og naturalytelser (ikke kontanter) som arbeidstaker mottar er skattepliktige. Arbeidsgiver er altså pliktig til å foreta forskuddstrekk. Likevel finnes det unntak som er verdt å notere seg for:

Unntak 1:

Arbeidstaker kan ikke motta gaver med samlet verdi på mer enn 2.000 kroner. Beløpet gjelder per ansatt per år. Med andre ord kan gavebeløpet være 2.000 kroner dersom det kun gis én gave i året per ansatt. Gis det flere gaver per ansatt i året må de 2.000 kronene fordeles på samtlige gaver per ansatt.
Det er verdien som overstiger 2.000 kroner som vil være en skattepliktig fordel.

Unntak 2:

Gaven er av bagatellmessig verdi. Dette kan for eksempel være en blomst, konfekt, eller en billig vinflaske.

OBS!
Gaven kan ikke være et pengebeløp, og må heller ikke kunne enkelt gjøres om til penger. Dette vil anses som lønn, og dermed bli skattepliktig for den ansatte.
Du kan likevel gi gavekort, så langt det ikke kan innløses i penger.

 

Gaver fra tredjepart (kunder og leverandører)

Her er det noen nye regler som gjelder fra 2019:

Gaver fra tredjepart, det vil si fra kunder og leverandører, trenger ikke å gis som en generell ordning til alle.
Når det kommer til gaver er det også flere satser som er endret for 2019. Merk at satsene nå gjelder for gaver fra både arbeidsgiver og tredjepart (kunder og leverandører) – se tabell nedenfor.

Et eksempel:

En ansatt går av med pensjon og mottar en gave til verdi av 3.000 fra en leverandør, i tillegg til ev gave til verdi av 2.000 fra arbeidsgiver. Den samlede verdien på gavene er da 5.000, og beløpsgrensen er i 2019 4.000 kroner. Dermed må arbeidsgiver beregne forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift på 1.000 kroner. Dette er dermed å anse som lønn.

Arbeidsgiver er ansvarlig for å vurdere, samt eventuelt lønnsinnberette skattepliktige fordeler. Man må også beregne forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for gaver som passerer grensen for skattefradrag. Dette gjelder også gaver som gis fra kunder og leverandører. Det er den ansatte som er pliktig til å gi beskjed til sin arbeidsgiver om mottak av gaver fra tredjeparter.

Under er en oversikt over nye satser for 2019, når det kommer til verdi på gaver fra arbeidsgiver og kunder/leverandører. All verdi over beløpsgrensene er skattepliktig.

Hendelser:

Bedriften fyller 25 år, eller et tall som er delelig med 25
2018: 3.000,- / 2019: 4.000,-

Bedriften fyller 50 år, eller et tall som er delelig med 50
2018: 4.500,- / 2019: Opphevet

Ansatte slutter etter 10 år i bedriften
2018: 3.000,- / 2019: 4.000,-

Ansatte går av med pensjon
2018: 3.000,- / 2019: 4.000,-

Ansatte fyller år
2018: Fyller 50, 60, 75 eller 80 år: 3.000,- / 2019: Fyller 50 år, og deretter ved runde år: 4.000,-

Gave ut i fra ansettelsestid
2018: Ansettelsestid: 25, 40, 50 og 60 år: 8.000 kroner. Gullklokke med inskripsjon: 12.000 kroner.
2019: Ansettelsestid: 20 år, og deretter hvert tiende år: 8.000 kroner.

Ansatt gifter seg
2018: 3.000,- / 2019: 4.000,-

Forslagspremie
2018: 2.500,- / 2019: Opphevet

Andre gaver (f.eks julegave, sommergave)
2018: 1.000,- / 2019: 1.000,-

Gaver av bagatellmesig verdi
2018: Skattefritt / 2019: Skattefritt

Gaver til kunder og leverandører
Dersom verdien av gaven er på under 100 kroner kan du også få momsfradrag for innkjøpet. Dette gjelder også reklamegjenstander som penner, kopper o.l med firmaets logo på. Gaver under 260 kr (for 2019) er fradragsberettiget for selskapet. Mottakers navn, selskap og begrunnelse må påføres kvittering.

Representasjon og alkohol
Bevertning til tredjeparter har en beløpsgrense på 474 kr pr person for at kostnaden skal være fradragsberettiget, men uten at det serveres sterkere alkohol enn øl/vin. Ved representasjon er kostnaden ikke fradragsberettiget dersom kvitteringen inneholder innkjøp av brennevin, uten unntak. Vin eller øl derimot kan føres på selskapet, innenfor rimelighetens grenser.

Dokumentasjon: Som vanlig må kjøpet dokumenteres med kvittering. I tillegg må deltakerne, samt hvilket foretak de representerer, være nevnt, samt formålet med bevertningen. Det kan gjøres enten på kvitteringen, eller ved bokføring i ettertid.

Hvis du har noen spørsmål til oss kan du chatte med oss eller ringe/maile. Vi hører gjerne fra deg!

Nina Sollie Anderssen

Trenger du hjelp?

Hvis du har noen spørsmål til oss kan du chatte med oss, ringe eller sende e-post. Vi hører gjerne fra deg!