Portrett av Kieu, regnskapsfører i Solregn.

Kieus vei til å bli statsautorisert regnskapsfører

Vår blide og dyktige regnskapsfører Kieu skulle nok akkurat nå ønske at døgnet hadde mer enn 24 timer. På veien mot å bli statsautorisert regnskapsfører kombinerer hun nemlig 100% jobb med 3 fag på BI. Men når eksamenene er unnagjort og den nødvendige praksisen gjennomført, har vi enda en autorisert regnskapsfører med på laget. Vi heier på deg, Kieu!

Kieu har allerede både en bachelor i økonomi og flere års jobberfaring. Denne våren får hun også erfaring med årsregnskap her i Solregn, som en obligatorisk del av studiet. Den nye kunnskapen og kompetansen skal komme både deg som kunde, Solregn og Kieu selv, til gode.

«Kunnskapen jeg får gjennom studiet gjør blant annet at jeg kan se regnskapet i et større bilde. Det gir også mer tyngde når jeg skal gi råd til kundene, og gjør at jeg kan løse enda flere problemstillinger. For meg personlig er kunnskap med på å bygge selvtillit, og jeg er veldig glad for at det i så stor grad legges til rette for utdanning og utvikling i Solregn.»

For å bli autorisert regnskapsfører kreves 3 års praksis, og Kieu er derfor godt innenfor kravet. Etter endt videreutdanning vil derfor neste steg være å søke Finanstilsynet for autorisasjon. I mellomtiden legger Kieu inn et ekstra gir for at oppgaver både på jobb og på BI skal løses med glans. Da er det godt å ha gode kollegaer.

«Jeg får veldig god støtte fra alle her i Solregn, og pushes akkurat passe mye. I tillegg får jeg ekstra lesedager, og er omgitt av gode sparringspartnere på jobb. Det er motiverende å oppleve at arbeidsplassen ønsker at man skal utvikle seg.»

Som statsautorisert regnskapsfører vil Kieu ha kunnskap og godkjennelse til å jobbe med:

  • Årsregnskap
  • Intern kontroll og kvalitetssikring
  • Jus relatert til økonomi og regnskap
  • Fusjon og fisjon
Nina Sollie Anderssen

Trenger du hjelp?

Hvis du har noen spørsmål til oss kan du chatte med oss, ringe eller sende e-post. Vi hører gjerne fra deg!