Ansatt i Solregn i aksjon

Vi er din gode rådgiver og sparringspartner!

Har du ofte hørt oss si at vi vil være en god rådgiver og sparringspartner? Vel, et viktig budskap kan ikke gjentas for ofte. Men hva legger vi i det?

Å være rådgiver og sparringspartner for bedriften din, setter store krav til oss. For det første må vi ha god kjennskap til bedriften din – vi skal tross alt gi deg gode råd for nettopp din bedrift. I tillegg må vi vite hva vi snakker om og kunne sakene våre. Med alt det innebærer av kunnskap om regnskapsprogrammer, teori til praksis og evne til å se et overordnet bilde. Men vi elsker det! Mye fordi det ligger så mye verdi i god rådgivning. Her er noen eksempler på hvordan vi kan bidra.

 

Ulike regnskapsrutiner for ulike bedrifter

Gode regnskapsrutiner legger et viktig grunnlag for at krav og frister overholdes, og gode rutiner kan spare deg for både tid og penger. Ta prosjektregnskap, for eksempel. Mange knytter bruk av prosjektregnskap til bedrifter innen bygg og anlegg, og det stemmer at det er mye brukt her. Men det er også veldig relevant, og nyttig, for en hel del andre bransjer og bedrifter. Å sette opp et prosjektregnskap gir deg kontroll og oversikt. Du får mulighet til å se hva et prosjekt har kostet, og om det har vært lønnsomt. Å sette opp prosjektregnskap er en verdifull rutine å innarbeide – for små og store prosjekter, og for små og store bedrifter. I tilfeller der bedriften skal søke om midler fra for eksempel Innovasjon Norge eller Kulturrådet, er et prosjektregnskap faktisk helt nødvendig.

Så var det disse timelistene, da. Helt avgjørende for en del søknader, og et viktig grunnlag for mange bedrifters inntekt. Men hvorfor er det så viktig? For å vite hva du skal fakturere, må du også vite hvor mange timer du har jobbet. Eller ha et utgangspunkt for å anslå hvor mange timer du vil bruke. At timene er ført riktig gjør denne jobben mye enklere. Har du en rutine som innebærer å føre timer fortløpende, og samtidig en standard for hvordan timene føres – da er mye gjort.

Sammen finner vi ut av hvilke rutiner det vil være mest hensiktsmessig å få på plass for deg og bedriften din. Når det er gjort, bistår vi i arbeidet med å etablere rutinene. For hvor starter man når for eksempel gode rutiner for bilagshåndtering skal på plass? Og hva skjer om rutinene plutselig må endres underveis? Gjennom tett og god dialog sikrer vi de mest hensiktsmessige regnskapsrutinene for deg og din bedrift.

 

Opplæring i regnskapssystemet du bruker

Vi er her for å hjelpe og veilede! Enten du skal bli bedre i eksisterende regnskapsprogram, eller skal sette deg inn i et helt nytt. Det er mange muligheter og løsninger det er verdt å kunne utnytte. Her bistår vi gjerne.

 

Ønsker du at vi ser på budsjettet sammen?

Hvordan ønsker du at neste års budsjett skal se ut? Er det noe vi må være spesielt oppmerksomme på knyttet til din bedrift? Igjen vil det være bedriftsavhengige forskjeller, og viktigheten av tett dialog og samarbeid er tydelig. En stor sesongbedrift vil ha mange andre hensyn å ta, enn for eksempel en liten teknologibedrift. At vi kjenner godt til bedriften din er derfor avgjørende, så du de mest lønnsomme rådene for bedriften.

Har du opplevd at ting ikke ble helt slik du hadde planlagt da budsjettet ble utarbeidet? Gjennom jevnlig budsjettoppfølging sørger vi for at både du og vi vet hvordan bedriftens budsjett ligger an – og kan fange opp mønster og endringer.

 

Hva kan nøkkeltallene si oss?

Regnskapsanalyse og likviditetsstyring baserer seg på en hel del ulike nøkkeltall, som sammen kan gi et godt bilde av bedriftens økonomi. Men de er også interessante hver for seg! Ved å se på tallene, og resultatene, kan vi i fellesskap komme frem til rutiner og tiltak som vil være hensiktsmessige for bedriften. Og sørge for et godt grunnlag for en sunn økonomi.

 

Kredittvurdering av kunder

Skal vi bistå med kredittvurdering av kunder? En kredittvurdering gir et tryggere beslutningsgrunnlag, fordi du får et innblikk i kundens betalingsevne. Kredittvurdering er derfor nyttig for å redusere risiko, for eksempel før nye kundeavtaler eller salg via faktura. Vi sørger for at kredittvurderingen gjennomføres, og gir deg råd knyttet til informasjonen den gir.

 

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt vie telefon, e-post eller chat på nettsiden 🙋‍♀️

Nina Sollie Anderssen

Trenger du hjelp?

Hvis du har noen spørsmål til oss kan du chatte med oss, ringe eller sende e-post. Vi hører gjerne fra deg!