Cognite AS

Software-selskapet Cognite er et norsk selskap som har hatt en formidabel vekst, og kontorer flere steder i verden. Vi hadde hatt gleden av å følge Cognite fra oppstarten med 3 ansatte, til de ble et unicorn med sterk vekst og flere hundre ansatte. På veien var det viktig å være en tilgjengelig sparringspartner og pålitelig regnskapsfører.

«Solregn har vært regnskapsfører for Cognite fra oppstart av selskapet i 2017. Solregn ved Hege Sundvold har hatt ansvar for bla regnskapsføring, rapportering til myndigheter og lønnsarbeid. I en periode med ekstrem vekst (0-200+ ansatte) hos Cognite har Solregn levert et solid arbeid med god faglig innsikt, praktiske løsninger og en spesielt god mellommenneskelig og humørfylt tone. Sistnevnte er sentralt i en hektisk og dynamisk hverdag. Solregn har bidratt med en fleksibilitet, tilgjengelighet og har vært en bidragsyter til at Cognite har fått gode tilbakemeldinger bla fra revisor på selskapets finansielle rapportering, styring og kontroll.»

Erlend Høie
Cognite

Dette har vi gjort:

Tett samarbeid med HR og økonomidirektør, rask behandling og gode rutiner for nye arbeidstakere. Dette er noen av suksesskriteriene vi har jobbet for å levere på, i det som har vært et utrolig spennende samarbeid.

  • Sparringspartner
  • Utarbeidelse av gode rutiner
  • Lønnskjøring for både norske og utenlandske arbeidstakere
  • Utarbeidet økonomiske analyser
  • Ungt selskap på jakt etter regnskapsfører?

    Som ungt selskap er det ofte mye nytt å sette seg inn i – ikke minst innen regnskap. Trenger du noen som kan hjelpe til med å holde styr på viktige frister, regnskap og dokumentasjon? Og som samtidig er en sparringspartner du kan ringe med alt av regnskapsrelaterte spørsmål? Kontakt oss!

    Målet er at regnskap skal bli så enkelt som mulig for deg og din bedrift – og at vi gjør dere gode på veien. På den måten kan du bruke tid og krefter på å bygge opp bedriften din.