Gjelleråsen IF

Gjelleråsen IF er en stor idrettsforening med mange ansatte, idretter og flere tusen medlemmer. Foreningen bidrar til aktivitet for både små og store, og arrangerer også egen sommerleir. Med så mange mennesker involvert trenger Gjelleråsen IF en regnskapsfører og sparringspartner som gir forutsigbarhet, og som de kan være trygge på at leverer raskt og nøyaktig.

«Med høy fagkompetanse og tilgjengelighet bidrar Solregn vesentlig til utvikling av Gjelleråsen IF, og vi kan ta i bruk nye tjenester som sikrer kontinuitet. At det også skjer med godt humør og konstruktive forbedringsforslag gjør det lett å samarbeide.»

Jorolv Berg
Gjelleråsen IF

Dette hjelper vi med:

Gjennom tett kontakt sørger vi for løpende oppfølging av regnskapet, og bidrar også med råd og tips i møter og på telefon ved behov. I tillegg til normal regnskapsbistand og lønn, rapporterer vi også til Lotteri- og Stiftelsestilsynet.

Å bli kjent med kunden er alltid viktig for oss, og Gjelleråsen IF er intet unntak. GIF ønsker en regnskapsfører som forstår det de holder på med, og hvordan alt fungerer hos dem. Her skal det blant annet holdes orden på både lønn og honorarer til mer enn 200 personer, og Gjelleråsen IF må derfor kunne stole på at jobben blir raskt og nøyaktig utført.

  • Regnskapsføring med detaljert avdelingsregnskap
  • Lønnskjøring med spesielle regler for idrettslag
  • Sparringspartner
  • Trenger foreningen eller idrettslaget regnskapsfører?

    Lag og foreninger har ofte mange innom lønningslista, og det er ikke alltid like lett å holde oversikten. Trenger dere en regnskapsfører som kan ta seg av alt av regnskap? Eller ønsker dere bare en rådgiver som enkelt kan spørres når det er noe dere lurer på? Enten behovet er det ene eller det andre, eller noe midt i mellom, er vi i Solregn klare for oppdraget!