Komplett oversikt over Solregns regnskapstjenester

Rådgivning

 • Gjennomgang og tilrettelegging av regnskapsrutiner
 • Opplæring
 • Budsjettering
 • Regnskapsanalyser
 • Kredittvurdering av kunder
 • Rapportering
 • Kontrollerfunksjon
 • Likviditetsstyring
 • Selskapsetablering
 • MVA-registrering

Lønn

 • Lønnsslipper og regnskapsbilag
 • Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Feriepenger
 • Oppfølging av fagforeningskontingenter
 • Fraværsregistrering
 • Refusjon av sykepenger
 • Obligatorisk tjenestepensjon – OTP
 • Inn- og utmelding av arbeidstagerregisteret
 • Ansettelsesavtaler

Selskapsendringer

 • Stiftelse av selskap
 • MVA-registrering
 • Søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør
 • Endring av selskapsnavn, forretningsadresse o.l.
 • Endring av styresammensetning og daglig leder
 • Endring av signaturrettigheter
 • Andre vedtektsendringer
 • Endring av aksjekapital
 • Ekstraordinært utbytte

Årsoppgjør

 • Avstemmingsperm til revisor med dokumentasjon av balansen
 • Innsendelse av aksjonærregisteroppgaven
 • Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter
 • Skatteberegning/endring av forhåndsskatt
 • Utbytteberegning
 • Utarbeidelse av årsregnskap med noter
 • Bistand ved utarbeidelse av årsberetningen
 • Bistand ved utarbeidelse av styre- og generalforsamlingsprotokoll
 • Kontroll av Skatteoppgjøret

Webfakturering

Som kunde hos oss kan du koble deg opp mot vår egen server og gjøre deler av regnskapsarbeidet selv. Du får tilgang til vårt regnskapsprogram med fakturamodul, rapporter og øvrige tilleggsfunksjoner du trenger. Har dere egen regnskapsfører in-house? Vi kan tilby regnskapsførere som kommer og assisterer i deres lokaler.