Våre tjenester

Vi i Solregn elsker regnskap, og hjelper deg gjerne med det du skulle trenge når det gjelder rådgivning, lønn, skattemeldinger, årsoppgjør, selskapsendringer og mer!

Bli mer kjent med alt det vi har å tilby. Kontakt oss for mer informasjon!

Gruppe og miljø hos regnskapsbyrået Solregn as
Ansatt i Solregn i aksjon

Rådgivning

Vi ønsker å jobbe tett på kundene våre slik at vi blir både en rådgiver og sparringspartner i ulike situasjoner. Det er vi gode på! Her er en oversikt over det vi kan hjelpe deg med:

 • Hjelp til regnskapsrutiner
 • Opplæring
 • Budsjettering
 • Regnskapsanalyser
 • Kredittvurdering av kunder
 • Rapportering
 • Kontrollerfunksjon
 • Likviditetsstyring
 • Selskapsetablering
 • MVA-registrering

Lønn

Vi tar hånd om alt innen lønn, med alt det innebærer av krav og frister. Så slipper du å bekymre deg, og kan bruke tid og energi på andre oppgaver. Her er en oversikt over det vi kan hjelpe deg med:

 • Lønnsslipper og regnskapsbilag
 • Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Oppfølging av fagforeningskontingenter
 • Fraværsregistrering
 • Refusjon av sykepenger
 • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
 • Inn- og utmelding av arbeidstakerregisteret
 • Ansettelsesavtaler
 • Feriepenger
Ansatte i Solregn i aksjon
Illustrasjonsfoto laptop

Skattemelding

Vi har god kontroll på krav, handlingsrom og frister, og holder dere i hånda helt over målstreken! Her er en oversikt over det vi kan hjelpe med:

 • Avstemmingsdokumentasjon
 • Aksjonærregisteroppgaven
 • Kontroll av Skatteoppgjøret
 • Styre- og generalforsamlingsprotokoll
 • Utbytteberegning
 • Årsregnskap
 • Årsberetningen
 • Selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter
 • Skatteberegning/endring av forhåndsskatt

Selskapsendringer

Har du endringer som skal utføres i selskapet? Vi har god kunnskap og oversikt over reglene som gjelder. Her er en oversikt over det vi kan hjelpe med:

 • Stiftelse av selskap
 • Endring av styresammensetning og daglig leder
 • Søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør
 • Ekstraordinært utbytte
 • Andre vedtekstendringer
 • MVA-registrering
 • Endring av signaturrettigheter
 • Endring av aksjekapital
 • Endring av selskapsnavn, forretningsadresse o.l.
Illustrasjonsfoto for selskapsendringer
Ansatte i Solregn i aksjon

Opplæring

Vi er opptatt av at alle våre kunder har god forståelse for regnskap, og bistår med opplæring. Her er en oversikt over hva vi kan hjelpe til med:

Systemopplæring:

 • Systemopplæring tilpasset dine ønsker og behov
 • Løpende support
 • Bistand ved ferieavvikling

Fagopplæring:

 • Fagopplæring innen bedrifts- og bransjespesifikke områder
 • Løpende opplæring
 • Opplæring innen bokføring

Utleie

Har du behov for en økonomimedarbeider på din arbeidsplass? Hos oss kan du leie en av våre medarbeidere! Her er en oversikt over hva vi kan hjelpe deg med:

 • Tett oppfølging og samarbeid på din arbeidsplass
 • Finne gode styringsverktøy, og hjelp med disse
 • Tilpasse regnskapssystemet
 • Sette opp gode rutiner og forbedre effektivitet
 • HR-problemstillingen
 • Kontrollerfunksjon
 • Lønnskjøring
Ansatte i Solregn i aksjon